لکه بر فوری چوب، کابینت و میز ۲۲۰ml دیپآف (Dipaf)

0امتیاز
موجود

مشاهده سریع محصول

ویژگی ها :

 

لکه بر فوریکاربرد آسانبدون آب اکسیژنه، آمونیاک، کلر و سایر موادخطرناکسازگار با محیط زیستبدون ایجاد خارش و حساسیت