وبلاگ

ادکلن زنانه گرلن مدل Shalimar Souffle Intense Perfume

ادکلن زنانه گرلن مدل Shalimar Souffle Intense Perfume

 

 

بازرگانی داهاتو در این مقاله به معرفی انواع مدل ادکلن گرلن ساخت فرانسه می پردازد که نمایندگی رسمی در ایران دارد .

Shalimar Perfume

Guerlain

مشخصات

 • کشور: فرانسه
 • فعاليت اصلی: عطريات
 • شرکت مادر: LVMH
 • درباره برند: گرلن Guerlain يک خانه ی عطر فرانسوی است که با تجربه ای ۱۷۵ ساله در اين زمينه از قديمی ترين کمپاني های عطر سازی می باشد. برند گرلين هميشه از ترکيبات و مواد لوکس و کمياب مانند: وانيل فرانسوی يا ylang-ylang که آنها را در مزارع خود در Comoro Islands پرورش می داد استفاده می کرد.
L’instant Perfume
 • اين کمپانی توسط Pierre-François Pascal Guerlain در سال ۱۸۲۸ تاسيس شد که بعد از او پسرش Aimé Guerlain اداره ی امورات را در دست گرفت و يک سازننده ی عطر حرفه ای شد. اولين عطر و ادکلن گرلين در سال ۱۸۵۳ با نام eau de cologne imperial که برای ناپلئون سوم و همسرش ساخته شده بود و به عنوان عطر اصلی اعليحضرت شناخته می شد، به بازار عرضه شد.

 • بعد از آن برای اشخاصی نظير ملکه ويکتوريا و ايزابلا نيز عطرهايی طراحی کرد. اين کمپانی در سال ۱۹۹۴ به Louis Vuilton فروخته شد. برند Guerlain در بازه زمانی ۱۸۶۰ تا ۲۰۱۳ دارای ۲۱۳ عطر و ادکلن در کارنامه عطری خود می باشد .

 

 • مستر نوز يا همان آقای بينی (متخصص عطر ) مشغول به کار درعطر گرلين برای طراحی عطر و ادکلن برند Guerlain عبارتند از : Jacques Guerlain, Jean-Paul Guerlain, Thierry Wasser, Sophie Labbe, Aime Guerlain, Pierre-Francois-Pascal Guerlain, Francis Kurkdjian, Sylvaine Delacourte, Randa Hammami, Mathilde Laurent, Delphine Jelk, Christophe Raynaud, Frank Voelkl, Marie Salamagne, Karine Dubreuil, Maurice Roucel, Daniela (Roche) Andrier, Annick Menardo, Olivier Polge, Beatrice Piquet , Christine Nagel.
L’instant Magic Perfume

ادکلن زنانه گرلن مدل Lheure Bleu Perfume

ادکلن زنانه گرلن مدل Lheure Bleu Perfume

 

بازرگانی داهاتو در این مقاله به معرفی انواع مدل ادکلن گرلن ساخت فرانسه می پردازد که نمایندگی رسمی در ایران دارد .

Shalimar Perfume

Guerlain

مشخصات

 • کشور: فرانسه
 • فعاليت اصلی: عطريات
 • شرکت مادر: LVMH
 • درباره برند: گرلن Guerlain يک خانه ی عطر فرانسوی است که با تجربه ای ۱۷۵ ساله در اين زمينه از قديمی ترين کمپاني های عطر سازی می باشد. برند گرلين هميشه از ترکيبات و مواد لوکس و کمياب مانند: وانيل فرانسوی يا ylang-ylang که آنها را در مزارع خود در Comoro Islands پرورش می داد استفاده می کرد.
L’instant Perfume
 • اين کمپانی توسط Pierre-François Pascal Guerlain در سال ۱۸۲۸ تاسيس شد که بعد از او پسرش Aimé Guerlain اداره ی امورات را در دست گرفت و يک سازننده ی عطر حرفه ای شد. اولين عطر و ادکلن گرلين در سال ۱۸۵۳ با نام eau de cologne imperial که برای ناپلئون سوم و همسرش ساخته شده بود و به عنوان عطر اصلی اعليحضرت شناخته می شد، به بازار عرضه شد.

 • بعد از آن برای اشخاصی نظير ملکه ويکتوريا و ايزابلا نيز عطرهايی طراحی کرد. اين کمپانی در سال ۱۹۹۴ به Louis Vuilton فروخته شد. برند Guerlain در بازه زمانی ۱۸۶۰ تا ۲۰۱۳ دارای ۲۱۳ عطر و ادکلن در کارنامه عطری خود می باشد .

 

 • مستر نوز يا همان آقای بينی (متخصص عطر ) مشغول به کار درعطر گرلين برای طراحی عطر و ادکلن برند Guerlain عبارتند از : Jacques Guerlain, Jean-Paul Guerlain, Thierry Wasser, Sophie Labbe, Aime Guerlain, Pierre-Francois-Pascal Guerlain, Francis Kurkdjian, Sylvaine Delacourte, Randa Hammami, Mathilde Laurent, Delphine Jelk, Christophe Raynaud, Frank Voelkl, Marie Salamagne, Karine Dubreuil, Maurice Roucel, Daniela (Roche) Andrier, Annick Menardo, Olivier Polge, Beatrice Piquet , Christine Nagel.
L’instant Magic Perfume

ادکلن زنانه گرلن مدل Idylle Perfume

ادکلن زنانه گرلن مدل Idylle Perfume

 

بازرگانی داهاتو در این مقاله به معرفی انواع مدل ادکلن گرلن ساخت فرانسه می پردازد که نمایندگی رسمی در ایران دارد .

Shalimar Perfume

Guerlain

مشخصات

 • کشور: فرانسه
 • فعاليت اصلی: عطريات
 • شرکت مادر: LVMH
 • درباره برند: گرلن Guerlain يک خانه ی عطر فرانسوی است که با تجربه ای ۱۷۵ ساله در اين زمينه از قديمی ترين کمپاني های عطر سازی می باشد. برند گرلين هميشه از ترکيبات و مواد لوکس و کمياب مانند: وانيل فرانسوی يا ylang-ylang که آنها را در مزارع خود در Comoro Islands پرورش می داد استفاده می کرد.
L’instant Perfume
 • اين کمپانی توسط Pierre-François Pascal Guerlain در سال ۱۸۲۸ تاسيس شد که بعد از او پسرش Aimé Guerlain اداره ی امورات را در دست گرفت و يک سازننده ی عطر حرفه ای شد. اولين عطر و ادکلن گرلين در سال ۱۸۵۳ با نام eau de cologne imperial که برای ناپلئون سوم و همسرش ساخته شده بود و به عنوان عطر اصلی اعليحضرت شناخته می شد، به بازار عرضه شد.

 • بعد از آن برای اشخاصی نظير ملکه ويکتوريا و ايزابلا نيز عطرهايی طراحی کرد. اين کمپانی در سال ۱۹۹۴ به Louis Vuilton فروخته شد. برند Guerlain در بازه زمانی ۱۸۶۰ تا ۲۰۱۳ دارای ۲۱۳ عطر و ادکلن در کارنامه عطری خود می باشد .

 

 • مستر نوز يا همان آقای بينی (متخصص عطر ) مشغول به کار درعطر گرلين برای طراحی عطر و ادکلن برند Guerlain عبارتند از : Jacques Guerlain, Jean-Paul Guerlain, Thierry Wasser, Sophie Labbe, Aime Guerlain, Pierre-Francois-Pascal Guerlain, Francis Kurkdjian, Sylvaine Delacourte, Randa Hammami, Mathilde Laurent, Delphine Jelk, Christophe Raynaud, Frank Voelkl, Marie Salamagne, Karine Dubreuil, Maurice Roucel, Daniela (Roche) Andrier, Annick Menardo, Olivier Polge, Beatrice Piquet , Christine Nagel.
L’instant Magic Perfume

ادکلن زنانه گرلن مدل La Petite Robe Noire Perfume

ادکلن زنانه گرلن مدل La Petite Robe Noire Perfume

 

بازرگانی داهاتو در این مقاله به معرفی انواع مدل ادکلن گرلن ساخت فرانسه می پردازد که نمایندگی رسمی در ایران دارد .

Shalimar Perfume

Guerlain

مشخصات

 • کشور: فرانسه
 • فعاليت اصلی: عطريات
 • شرکت مادر: LVMH
 • درباره برند: گرلن Guerlain يک خانه ی عطر فرانسوی است که با تجربه ای ۱۷۵ ساله در اين زمينه از قديمی ترين کمپاني های عطر سازی می باشد. برند گرلين هميشه از ترکيبات و مواد لوکس و کمياب مانند: وانيل فرانسوی يا ylang-ylang که آنها را در مزارع خود در Comoro Islands پرورش می داد استفاده می کرد.
L’instant Perfume
 • اين کمپانی توسط Pierre-François Pascal Guerlain در سال ۱۸۲۸ تاسيس شد که بعد از او پسرش Aimé Guerlain اداره ی امورات را در دست گرفت و يک سازننده ی عطر حرفه ای شد. اولين عطر و ادکلن گرلين در سال ۱۸۵۳ با نام eau de cologne imperial که برای ناپلئون سوم و همسرش ساخته شده بود و به عنوان عطر اصلی اعليحضرت شناخته می شد، به بازار عرضه شد.

 • بعد از آن برای اشخاصی نظير ملکه ويکتوريا و ايزابلا نيز عطرهايی طراحی کرد. اين کمپانی در سال ۱۹۹۴ به Louis Vuilton فروخته شد. برند Guerlain در بازه زمانی ۱۸۶۰ تا ۲۰۱۳ دارای ۲۱۳ عطر و ادکلن در کارنامه عطری خود می باشد .

 

 • مستر نوز يا همان آقای بينی (متخصص عطر ) مشغول به کار درعطر گرلين برای طراحی عطر و ادکلن برند Guerlain عبارتند از : Jacques Guerlain, Jean-Paul Guerlain, Thierry Wasser, Sophie Labbe, Aime Guerlain, Pierre-Francois-Pascal Guerlain, Francis Kurkdjian, Sylvaine Delacourte, Randa Hammami, Mathilde Laurent, Delphine Jelk, Christophe Raynaud, Frank Voelkl, Marie Salamagne, Karine Dubreuil, Maurice Roucel, Daniela (Roche) Andrier, Annick Menardo, Olivier Polge, Beatrice Piquet , Christine Nagel.
L’instant Magic Perfume

ادکلن زنانه گرلن مدل Jardins De Bagatelle Perfume

ادکلن زنانه گرلن مدل Jardins De Bagatelle Perfume

 

 

بازرگانی داهاتو در این مقاله به معرفی انواع مدل ادکلن گرلن ساخت فرانسه می پردازد که نمایندگی رسمی در ایران دارد .

Shalimar Perfume

Guerlain

مشخصات

 • کشور: فرانسه
 • فعاليت اصلی: عطريات
 • شرکت مادر: LVMH
 • درباره برند: گرلن Guerlain يک خانه ی عطر فرانسوی است که با تجربه ای ۱۷۵ ساله در اين زمينه از قديمی ترين کمپاني های عطر سازی می باشد. برند گرلين هميشه از ترکيبات و مواد لوکس و کمياب مانند: وانيل فرانسوی يا ylang-ylang که آنها را در مزارع خود در Comoro Islands پرورش می داد استفاده می کرد.
L’instant Perfume
 • اين کمپانی توسط Pierre-François Pascal Guerlain در سال ۱۸۲۸ تاسيس شد که بعد از او پسرش Aimé Guerlain اداره ی امورات را در دست گرفت و يک سازننده ی عطر حرفه ای شد. اولين عطر و ادکلن گرلين در سال ۱۸۵۳ با نام eau de cologne imperial که برای ناپلئون سوم و همسرش ساخته شده بود و به عنوان عطر اصلی اعليحضرت شناخته می شد، به بازار عرضه شد.

 • بعد از آن برای اشخاصی نظير ملکه ويکتوريا و ايزابلا نيز عطرهايی طراحی کرد. اين کمپانی در سال ۱۹۹۴ به Louis Vuilton فروخته شد. برند Guerlain در بازه زمانی ۱۸۶۰ تا ۲۰۱۳ دارای ۲۱۳ عطر و ادکلن در کارنامه عطری خود می باشد .

 

 • مستر نوز يا همان آقای بينی (متخصص عطر ) مشغول به کار درعطر گرلين برای طراحی عطر و ادکلن برند Guerlain عبارتند از : Jacques Guerlain, Jean-Paul Guerlain, Thierry Wasser, Sophie Labbe, Aime Guerlain, Pierre-Francois-Pascal Guerlain, Francis Kurkdjian, Sylvaine Delacourte, Randa Hammami, Mathilde Laurent, Delphine Jelk, Christophe Raynaud, Frank Voelkl, Marie Salamagne, Karine Dubreuil, Maurice Roucel, Daniela (Roche) Andrier, Annick Menardo, Olivier Polge, Beatrice Piquet , Christine Nagel.
L’instant Magic Perfume