شامپو زینک

شامپو زینک Zinc Shampoo Anti Ketombe Re-Freshing Cool 180Ml

شامپو زینک Zinc Shampoo Anti Ketombe Re-Freshing Cool 180Ml

حاوی Zinc : این ماده معدنی عامل اساسی در سلامت موها می باشد.

این محصول با داشتن ZPT-O موثر در کاهش شوره سر است.

جلوگیری از بازگشت دوباره شوره سر

موجب سالم نگه داشتن پوست سر می شود.

استفاده مداوم از این شامپو موجب تیره شدن موهای سفید می گردد.

حجم : ۳۰۰ml

تولید کشور اندونزی و تحت لیسانس ژاپن

شامپو زینک Zinc Shampoo Anti Ketombe Men Active Cool 170Ml

شامپو زینک Zinc Shampoo Anti Ketombe Men Active Cool 170Ml

حاوی Zinc : این ماده معدنی عامل اساسی در سلامت موها می باشد.

این محصول با داشتن ZPT-O موثر در کاهش شوره سر است.

جلوگیری از بازگشت دوباره شوره سر

موجب سالم نگه داشتن پوست سر می شود.

استفاده مداوم از این شامپو موجب تیره شدن موهای سفید می گردد.

حجم : ۳۰۰ml

تولید کشور اندونزی و تحت لیسانس ژاپن

شامپو زینک Zinc Shampoo Soft Shine Botol 135ml

شامپو زینک Zinc Shampoo Soft Shine Botol 135ml

حاوی Zinc : این ماده معدنی عامل اساسی در سلامت موها می باشد.

این محصول با داشتن ZPT-O موثر در کاهش شوره سر است.

جلوگیری از بازگشت دوباره شوره سر

موجب سالم نگه داشتن پوست سر می شود.

استفاده مداوم از این شامپو موجب تیره شدن موهای سفید می گردد.

حجم : ۳۰۰ml

تولید کشور اندونزی و تحت لیسانس ژاپن

شامپو زینک Zinc Shampoo Revitalizing Bottle 180ml

شامپو زینک Zinc Shampoo Revitalizing Bottle 180ml

حاوی Zinc : این ماده معدنی عامل اساسی در سلامت موها می باشد.

این محصول با داشتن ZPT-O موثر در کاهش شوره سر است.

جلوگیری از بازگشت دوباره شوره سر

موجب سالم نگه داشتن پوست سر می شود.

استفاده مداوم از این شامپو موجب تیره شدن موهای سفید می گردد.

حجم : ۳۰۰ml

تولید کشور اندونزی و تحت لیسانس ژاپن

شامپو زینک Zinc Shampoo Revitalizing Bottle 135ml

شامپو زینک Zinc Shampoo Revitalizing Bottle 135ml

حاوی Zinc : این ماده معدنی عامل اساسی در سلامت موها می باشد.

این محصول با داشتن ZPT-O موثر در کاهش شوره سر است.

جلوگیری از بازگشت دوباره شوره سر

موجب سالم نگه داشتن پوست سر می شود.

استفاده مداوم از این شامپو موجب تیره شدن موهای سفید می گردد.

حجم : ۳۰۰ml

تولید کشور اندونزی و تحت لیسانس ژاپن