اتود | etude

مداد اتود فلزی اصلی

مداد اتود فلزی
مداد اتود فلزی

مداد ابرو فلزی اتود

این مداد دارای پیشینه ای قدیمی میباشد و از بهترین مدادهای موجود جهت تاتوی ابرو می باشد. با استفاده از این مداد دیگر نیازی به رنگ کردن ابروی خود ندارید. شما میتوانید پس ازرنگ کردن ابروی خود با این مداد توسط برس انتهایی آن ابروی خود را صاف و یکدست کنید